<< Főoldal Névmutató | Betűrendes mutató Utolsó frissítés: 2015.06.09

1960 - tól
(Cikkek a magyar nyelvű sajtóból)

Életrajzi bibliográfiánk a korábban két kötetben: Természettudósok, műszaki alkotók, orvosok. Életrajzi bibliográfia címmel 1983-ban illetve 1990-ben megjelent kiadványunk egybeszerkesztett és kiegészített változata, amelyet ezután folyamatosan bővítünk.
Az itt olvasható összeállítás a Magyarországon kiadott periodikumokban 1960-tól megjelent, természettudósokkal, műszaki alkotókkal és orvosokkal foglalkozó cikkekből, tanulmányokból válogat. Célja, hogy a szaklexikonokban található adatoknál bővebb tájékoztatást tegyen lehetővé a benne szereplő tudósokról. A bibliográfia szerkesztésekor az élő személyekre vonatkozó anyagot kihagytuk, csak a lezárt életpályákat bemutató címeket vettük fel. A hagyományos értelemben vett periodikumokon kívül feltártuk néhány évkönyv anyagát is. Az időszaki kiadványok számának rohamos növekedése valamint könyvtárunk beszerzési korlátai miatt le kellett mondanunk az autopszia elvéről.
Bibliográfiánk tételeit az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriumából, a Magyar Orvosi Bibliográfiából, a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiából, a Magyar Műszaki és Gazdasági Repertóriumból, valamint elektronikus adatbázisokból gyűjtöttük össze A magyar tudósok nevének és életrajzi adatainak egységesítéséhez a Magyar Életrajzi Lexikon adatait, a külföldieknél a legismertebb névhasználati módot fogadtuk el. A lexikonokban nem szereplő tudósok esetében pedig a bibliográfiába felvett tanulmányok tartalmára támaszkodtunk.
Reméljük, hogy adatbázisunk segítségére lesz a könyvtárosoknak és az érdeklődőknek egyaránt.


Tetejére | Névmutató | Betűrendes mutató | Főoldal |
Életrajzi bibliográfia 2015