Helyismereti gyűjtemény


Az épület második emeletén kapott helyet Győr-Moson- Sopron megye helyismereti, helytörténeti irodalmának szakkönyvtára.

Gyűjtőkörébe a helyi vonatkozású dokumentumok, a helyi szerzők művei, a helyi kiadók és nyomdák termékei, a helyi személyekről szóló irodalom tartozik. A gyűjtés földrajzi határainak megállapításánál a megye mindenkori közigazgatási határait vesszük figyelembe.

A gyűjteményben többféle dokumentumtípus található:

Aprónyomtatványok

Ez a dokumentumtípus közel 57 900 darabból álló gyűjteményt alkot. Különféle eseményekről készült meghívókat, terjesztésre szánt helyi prospektusokat, reklám szórólapokat, egyéb vállalati, gazdasági kiadványokat, névjegykártyákat, kereskedelmi katalógusokat, gyászjelentéseket és politikai kiadványokat foglal magában.

Cikkgyűjtemény

Az 1962 és 1991 között az országos sajtóban megyénkről megjelent cikkek kivágatait őrizzük itt. Ezeket helységenként, témák vagy személyek szerint időrendben tároljuk. A később megjelent cikkek számbavétele számítógépes cikkadatbázis segítségével történik.

Hangdokumentumok

A helyi személyek alkotásai, a helyi vonatkozású hangzó összeállítások (hanglemezek, hangszalagok, CD lemezek, hangkazetták) szintén a gyűjtés tárgyát képezik, de tárolásuk és használatuk a Hangtárban történik.

Iskolai értesítők

Hiteles oktatástörténeti dokumentumok az egyes iskolák évkönyvei. Általában szerepel bennük az intézmény története, a tananyag, a tanulók névjegyzéke érdemjegyekkel együtt, a tanári kar, valamint számos statisztikai táblázat. A gyűjtemény legrégebbi iskolai értesítője 1839-ből származik. Napjainkban inkább jubileumi évkönyveket jelentetnek meg az iskolák.

Képeslapok, fotók

A mintegy 36 200 darabból álló helyismereti képgyűjteményben olyan fényképeket, fotónegatívokat, képeslapokat őrzünk, melyek megyei helyeket, eseményeket, személyeket stb. ábrázolnak. Megkülönböztetett figyelemmel gyűjtjük az 1945 előtti képeslapokat, különös tekintettel a megye községeire. Ez az állomány a honlapunkon is elérhető, lásd: Digitalizált dokumentumok.

Kéziratok, gépiratok

Számos szakdolgozat, pályázat megírásához adunk segítséget, ennek következtében jelentős mennyiségű megyei témájú szakdolgozat és disszertáció kerül gyűjteményünkbe.

Könyvek

A mintegy 17 000 kötetes könyvállomány a dokumentumok tartalmát tekintve nagyon változatos összetételű: község- és városmonográfiák, helytörténeti összefoglalások, tájföldrajzi művek, statisztikai adattárak, üzemtörténetek, beszámoló jelentések, idegenforgalmi városismertetők, reprodukciós és fotóalbumok, szépirodalmi művek stb. egyaránt megtalálhatók a gyűjteményben.

Periodikumok

Több, mint 700 féle címet tartalmaz a periodika gyűjteményünk A kezdetektől gyűjtjük a megyei hírlapokat, folyóiratokat és egyéb időszaki kiadványokat, amelyek a megye területén készültek, vagy helyi tartalommal bírnak. Állományvédelmi okokból, vagy hiánypótlás céljából a régebbi példányok mikrofilmen is megtalálhatók, amelyekről közvetlenül másolat készíthető. Az utóbbi években a leggyakrabban használt újságokat digitalizáltuk. Lásd: Digitalizált dokumentumok.
Teljes körűen igyekszünk beszerezni napjaink egyéb sajtótermékeit is, így például az iskolai újságokat, önkormányzati lapokat, a falvak újságjait.

Plakátok

Az 1950-es évektől folyamatosan gyarapszik, ez az állományi egység, több mint 22 400 darabból áll. A főleg helyi nyomdák, sokszorosítók által készített közérdekű plakátokat témakörönként (színházi, zenei, egyéb kulturális rendezvény, politikai események stb.) helyeztük el.

Térképek

Gyűjtünk minden Győr-Moson-Sopron megyét, a megye egy részét, a megye településeit bemutató térképet, különös tekintettel az 1945 után készítettekre, ill. kiadottakra.

Zeneművek

Gyűjtjük a helyi személyek nyomtatott zeneműveit is.

Helyismereti cikkadatbázis

Válogatva tartalmazza Győr-Moson-Sopron megyéről az országos sajtóban és a helyi lapokban megjelent cikkek adatait. Az adatgyűjtés nagyrészt a megyei könyvtárba járó lapok sajtófigyelésén alapszik.
Tartalmazza az országos sajtó cikkanyagát 1995-től, a helyi lapok cikkanyagát 1997-től napjainkig, a Hazánk c. helyi lap teljes cikkanyagát 1847-1848-ból.

Tájékozódás a helyismereti gyűjtemény állományában

Az on-line katalógusban szerző és cím szerint kereshető minden könyv, tárgyszó szerint az 1999. január 1. után feldolgozott mű. Az 1997. december 31-ig beszerzett művekre tárgyszó alapján nem lehet keresni, azokat a hagyományos szakkatalógus tartalmazza. A képeket, aprónyomtatványokat, plakátokat, cikk-kivágatokat önfeltáró rendszerben tároljuk, a könyvtáros segítségével lehet bennük keresni.

A helyismereti gyűjtemény használata

A helyismereti gyűjtemény fokozottan védett állomány, ezért csak helyben használható érvényes olvasójeggyel, vagy kutatójeggyel, a helyismereti kutatóteremben. Állományvédelmi okokból a gyűjtemény kijelölt példányaiból egyáltalán nem vagy csak korlátozottan készíthetők másolatok. A nyitva tartás idején folyamatos tájékoztatás és ügyelet segíti a látogatókat. Olvasók részére kért témában irodalomkutatásokat végzünk, ajánló bibliográfiákat készítünk.
Részlegünk szívesen lát osztályokat, szakköröket, csoportos látogatókat. Néhány könyv duplum példányát könyvtárközi kölcsönzésben is szolgáltatjuk. Kérésre előzetes egyeztetés után szakköri foglakozások számára biztosítunk helyet.
Bővebben lásd: Helyismeret