Alapdokumentumok

Állomány és a katalógusok

Állomány

Könyvtárunk közel 480 ezer dokumentummal rendelkezik, ebből 287 ezer kötet könyv, 32 ezer kötet bekötött folyóirat, 31 ezer hangzó ill. 130 ezer egyéb dokumentum (video, DVD, CD-ROM, kép, plakát, aprónyomtatvány stb.) áll az olvasók rendelkezésére.
A különféle dokumentumok szisztematikus rendben helyezkednek el a polcokon ill. a raktárakban. A dokumentumok helyét a raktári jelzet határozza meg, ami lehet egy szám vagy betű ill. ezek kombinációja. A szabadpolcos elhelyezés biztosítja az olvasók számára a szabad válogatást, míg a raktárakban lévő anyagot kérőlap segítségével igényelhetik a raktári jelzet, szerző és cím feltüntetésével.

Katalógusok

A katalógusok feltárják a központi könyvtár és a hangtár teljes könyv-, térkép- és folyóirat-állományát, valamint a hangzó-, audiovizuális- és elektronikus dokumentumokat.

Az állomány jelenleg a hagyományos cédulakatalógusban ill. online katalógusban kereshető.
A hagyományos cédulakatalógusok a könyvtár állományát a központi könyvtárban 1998. december 31-ig, a hangtár esetén 1997. december 31-ig tárják fel. Az ezután leltározott könyvek és egyéb dokumentumok már csak a számítógépes adatbázisban találhatók. A cédulakatalógust folyamatosan felváltja a Huntéka számítógépes könyvtári programmal előállított online katalógus. Jelenleg az állomány kb. 90%-a található meg az online katalógusban.

A cédulakatalógusok a könyvtárban több helyen vannak elhelyezve, közel a katalógus által feltárt állományhoz. A hagyományos katalógusokban a dokumentumok formai és tartalmi jellemzői alapján kereshetők vissza.
Lezárt legfontosabb cédulakatalógusaink:

Leíró-, betűrendes katalógusok

Központi szerzői betűrendes katalógus: Tartalmazza a könyvtár könyv- és térképállományát a szerzők és közreműködők betűrendjében.
Központi cím szerinti katalógus: A központi szerzői betűrendes katalógusban feltárt állomány cím szerinti visszakeresését biztosítja a címek betűrendjében.
Sorozati katalógus: A sorozat tagjaként megjelent könyv sorozatcím szerinti betűrendes visszakeresését teszi lehetővé.
Helyismereti nyomdai katalógus: Gyűjteményi, raktári helyétől függetlenül minden Győr-Moson-Sopron (ill. ezek történeti előzményeit jelentő) megyei nyomdában előállított könyv- és térképállományt tár fel a székhely, ezen belül a nyomdák neve szerint betűrendben.
Periodikák betűrendes katalógusa: A könyvtárban található, megőrzés céljából bekötött valamennyi napilap, hetilap, folyóirat cím szerinti visszakeresését biztosítja .
Régi könyvek betűrendes katalógusa:
Az állományban található minden 1850 előtti nyomdaterméket feltár szerző, cím, nyomdász ill. nyomdanév, valamint földrajzi hely szerinti betűrendben.
Hangzóanyagok szerzői katalógusa: Valamennyi, hanghordozón szereplő művet analitikusan tár fel a szerzők betűrendjében.
Hangzóanyagok cím szerinti katalógusa: Analitikusan tárja fel a beszerzett műveket cím szerinti betűrendben. Hangzóanyagok előadói katalógusa: Analitikusan tárja fel a műveket előadóik nevének betűrendjében.

Szakkkatalógusok

Központi általános szakkatalógus: Gyűjteményi, raktári helyétől függetlenül valamennyi dokumentum visszakeresését teszi lehetővé az ETO szerinti szakrend alapján rendszerezve.
Helyismereti szakkatalógus: Gyűjteményi, raktári helyétől függetlenül valamennyi helyismereti vonatkozású dokumentum visszakeresését biztosítja ETO szerinti szakrendben.