Hosszabbítás


  1. A kölcsönzési határidő a lejárat előtt személyesen, telefonon, levélben, e-mailben (olvasoszolgalat@mail.kkmk.hu) vagy az OPAC-on keresztül - (érvényes jelszóval) - egy alkalommal meghosszabbítható, ha a kikölcsönzött műre nincs előjegyzés, érvényes a tagság ill. az olvasónak nincs tartozása. A lejárt és meg nem hosszabbított dokumentumokat személyesen kell visszahozni.
  2. A videokazetta, DVD és a hétvégére kölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható.
  3. Amennyiben az olvasó a nála kölcsönzésben lévő könyvet határidőn túl is magánál tartja, és a határidő hosszabbítását nem kérte, dokumentumonként és naponta késedelmi díjat kell fizetnie. A késedelmi díj dokumentumtípusonként eltérő.
  4. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár levélben vagy e-mailben figyelmezteti a késedelmes olvasót. A levélben küldött értesítés postaköltsége az olvasót terheli.