Tevékenységünk


A Helyismereti Gyűjteményt gondozzuk: gyarapítjuk, feltárjuk, megőrizzük, információt szolgáltatunk róla és az egyes tartalmakról.
-Sajtófigyelés - cikkadatbázis építés: a több, mit 300 féle országos és helyi napilap, hetilap és szakfolyóirat Győr-Moson-Sopron megyére vonatkozó cikkeinek rendszeres, 1997-től naprakész figyelését a helyismereti könyvtárosok végzik az intézmény munkatársainak közreműködésével. A kigyűjtött cikkek adatait a helyismereti munkatársak töltik be a katalógusba.
- A gyűjteményben szereplő tanulmánykötetek egyes tanulmányainak helyismereti szempontú analitikus feltárását végezzük.
-Építjük a helyi személyek életrajzi adattárát, amely olyan élő vagy elhunyt személyek életrajzi adatait tartalmazza, akik élete, vagy munkássága valamilyen formában a megyéhez kapcsolódik.
-Gondozzuk a helyismereti periodika gyűjteményt. Kiemelt figyelmet fordítunk a községi, önkormányzati lapok és iskolai újságok felkutatására. -A helyi sajtóanyagot tartalmazó mikrofilmek feltárását végezzük.
- Az aprónyomtatványokat, plakátokat, fotókat, valamint a képeslapokat feldolgozzuk, önfeltáró rendszerben helyezzük el.
-Helyi témákban bibliográfiákat állítunk össze.
-A Győr-Moson-Sopron megye nyomdáiban előállított termékekből a kötelespéldány szolgáltatás keretében könyvtárunk megkap egy-egy dokumentumot. A szolgáltatást koordináljuk: rendszeres kapcsolatban állunk a nyomdákkal és az Országos Széchényi Könyvtárral.
-Egyéneknek és csoportoknak bemutatjuk a gyűjteményt, az egyes dokumentumok használatáról tájékoztatást nyújtunk.
-A megye helyismeretével kapcsolatos vetélkedőket állítunk össze, kiállításokat rendezünk.
-Munkakapcsolatban állunk a megye közgyűjteményeivel.
-A megye településeinek könyvtáraiban létrehozásra kerülő helyismereti gyűjtemények kialakításához szakmódszertani segítséget nyújtunk.
-Digitalizálás. A gyűjtemény néhány kiemelt darabjáról (pl. régi sajtóanyag, 1945 előtti képeslapok) digitalizált változatot készítünk.
-Adattárakat építünk, pl.: évfordulónaptár, időszaki kiadványok lelőhelyjegyzéke, a megyében megjelenő sajtóorgánumok, kitüntetettek listája.
-A gyűjteményt népszerűsítjük a médiában, az iskolákban és a megyei településeken.