Szolgáltatás


A 12 férőhelyes Helyismereti Kutatóban mikrofilm leolvasó, számítógépes katalógus, valamint elektronikus adatbázisok várják a látogatót. A számítógépes adatbázisokból nyomtatási lehetőséget biztosítunk. Saját laptop használatára is lehetőség van. Az állományfeltáró eszközök használatához segítséget adunk. Szaktájékoztatást nyújtunk a megadott témakörökben, kívánságra térítés ellenében irodalomkutatást végzünk. Pályázat íráshoz segítséget nyújtunk.

Kölcsönzés

A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők, de néhány könyv duplumpéldányát a gyűjteményvédelmi szabályok betartása mellett könyvtárközi kölcsönzésben, vagy térítés ellenében beiratkozott olvasónak hétvégére, ill. estétől reggelig kiadjuk.

Másolatszolgáltatás

A gyűjtemény egyes dokumentumai fokozottan védettek, ezért nem készíthető róluk fénymásolat. Ilyen esetben a szerzői jogi törvény rendelkezéseinek betartásával ajánljuk a fényképezést, vagy a szkennelési eljárást. Mikrofilmről is készítünk másolatot.

Sajtófigyelés

Fizetett szolgáltatásként igény szerint a könyvtáros munkatársak a megadott témában sajtófigyelést végeznek a beiratkozott olvasók részére.

Egyéb szolgáltatások

Csoportok és egyének számára bemutatjuk a gyűjteményt és használatáról tájékoztatást adunk.
Külön megkeresésre kiállítások rendezését, ill. azokban való közreműködést vállalunk.
Felkérésre helyi témában vetélkedők összeállítását, zsűrizését vállaljuk, ill. közreműködünk azok lebonyolításában.
Szakmódszertani segítséget nyújtunk a megye településein működő könyvtárak számára helyismereti részleg kialakításához.