Streibig gyűjtemény


A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár feladatának tekinti, hogy az 1727 és 1850 között Győr városában működő Streibig nyomda kiadványait teljességre törekedve gyűjtse. A könyvtár állományában jelenleg közel 800 Streibig nyomtatvány van, könyvek és alkalmi kiadványok egyaránt. A Streibig nyomda első győri terméke az 1728. évre szóló, német és latin nyelvű, nagy méretű kalendárium volt; a következő évszázadból számos győri kalendáriumot őrzünk, mindhárom itt megjelentetett típusból ( Calendarium Jaurinense titulare et historicum; Neu eingerichter alter und neuer Krackauer Schreib-Kalender; Házi és úti ó és új kalendárium ). A gyűjteményünkben szereplő aprónyomtatványok temetésre, esküvőre, névnapra és más jeles eseményre kiadott néhány oldalas kiadványok. A könyvek jelentős része vallásos mű, főként a katolikus egyház híveinek készült imádságos- és énekeskönyvek, teológiai szakkönyvek, egyházi névtárak. De a protestáns felekezetek számára nyomtatott művek is megtalálhatók. Vizsgatézisek, tankönyvek, jogi és történeti szakkönyvek, valamint kisebb számban természettudományos szakmunkák is színesítik az állományt. Egyik legjelentősebb Győrben kinyomtatott természettudományos munka az 1742-ben Manuale chirurgicum avagy chirurgiai úti-társ címmel megjelent első magyar sebészeti tankönyv, amely Miskoltzi Ferenc munkája. Természetesen a Streibig nyomda szépirodalmi műveket is kiadott, többek közt itt jelentek meg Péczeli József és Révai Miklós munkái is. A Streibig gyűjtemény darabjai főként latin, magyar és német nyelvűek, de néhány francia, görög és egyéb nyelven kiadott kötet is szerepel a gyűjteményben.
A gyűjtemény előzetes egyeztetés után könyvtáros segítségével használható.