Hírlap és folyóirat gyűjtemény


Az évtizedek óta folytatott gyűjtőmunka eredményeként létrejött hírlap és folyóirat gyűjtemény 2 450 féle, Magyarországon és külföldön megjelent időszaki kiadvány
32000 kötetét tartalmazza. A 2. emeleten, az Olvasóteremben biztosítjuk a hozzáférést az állományhoz, minden regisztrált olvasó számára.

Jelenleg mintegy 580 féle élő időszaki kiadvány jár a könyvtárba, többek között 29 féle külföldi lap, 8 féle napilap, 23 féle közlöny. A kurrens periodikumok legfrissebb számait a polcokon helyeztük el, a korábbi, megőrzésre került számokat a könyvtárostól igényelhetik a szolgáltatás kérőlapján az olvasók. Az alsó raktárban elhelyezett köteteket legfeljebb tíz perces várakozás után, a külső raktárban őrzött példányokat pedig előzetes igénylés alapján, kedden13 órától, ill. csütörtökön reggel 9 órától szolgáltatjuk.
A papír alapú folyóiratok mellett az előfizetett periodikumok egy része elektronikusan is hozzáférhető az Olvasóteremben.
A gyorsan avuló információkat tartalmazó példányokat év végén selejtezzük, ill. legfeljebb öt évig őrizzük. Állományunkat előfizetéssel, ajándékozás útján és a kötelespéldány szolgáltatás révén gyarapítjuk.
A gyűjtemény kurrens számai nem kölcsönözhetők, az állományba vett, fokozott védettséget nem élvező kötetek a könyvtár zárásakor estétől reggelig, ill. hétvégére, térítés ellenében kölcsönözhetők beiratkozott olvasók számára.
A gyűjtemény kurrens és régi anyagáról részletes adatokat találunk a periodikumok címszó alatt.
A könyvtárba beérkezett legfrissebb folyóirat számokról az online katalógusból tájékozódhatunk.