Goethe - Institut Budapest


A Goethe Intézet a világ számos országában megtalálható. Magyarországon 1988-ban Budapesten nyitotta meg kapuit. Az intézet fő tevékenységi köre a német kultúra és a német nyelv közvetítése és tudatos ápolása.
Könyvtárunk 1991-ben vette fel a kapcsolatot a budapesti Goethe Intézettel és könyvtárával, hogy az idegen nyelvek tanulása iránt megnövekedett érdeklődést könyvekkel segítsék.
Először német nyelvű oktatást, tanulást segítő letéti állományt kaptunk tőlük kísérleti jelleggel egy évre.
A letétbe kapott nyelvi anyagok ún. oktatócsomagok voltak (könyv, munkafüzet, kazetta, videó), melyeket ki is kölcsönözhettek olvasóink.
1993-tól könyvtárunk állományába került a Goethe Intézettől kapott letét és továbbra is ajándékba kapunk tőlük oktatócsomagokat és egyéb német nyelvű anyagokat, szépirodalmi műveket, kézikönyveket és egyéb szakkönyveket, amelyek most már a számítógépes katalógusunkban is visszakereshetők.
Több folyóiratot is előfizetnek számunkra.: InfoDaF; Deutsch als Fremdsprache; Deutschland; Markt.
Az intézet által megjelentetett tájékoztató füzetek informálnak a budapesti és a vidéki német nyelvű kulturális programokról, moziról, színházról, kiállításokról, felolvasóestekről.
Folyamatosan kapjuk a német nyelvű reklám és propagandaanyagokat a továbbképzésekről, ösztöndíjakról, rendezvényekről.
Mindezek a kiadványok, műsorfüzetek, nyelvvizsga-tájékoztatók, szórólapok könyvtárunk olvasótermében találhatók.

Bővebb információkért forduljon a tájékoztató könyvtárosokhoz!

A Goethe Intézet elérhetőségei:
Címük: 1092 Budapest, Ráday utca 58.
Telefon: 06-1-374-4070
Fax: 06-1-374-4080
e-mail: info@budapest-goethe.org
http://www.goethe.de/budapest